Tsuke-kun
Yume wa tsudzuku...
почему я не могу просто исчезнуть? пуф - и все.